Társasházkezelés

Társaságunk által vállalt társasházkezelési feladatok:

 • közös költség befizetések nyilvántartása és könyvelése,
 • személyes ügyfélfogadás hetente kétszer a XVIII. kerület Gloriette lakótelepen,
 • naplófőkönyv vezetése mérlegképes könyvelővel (az egyszeres és a kettős könyvvitelt is vállaljuk),
 • pénztár vezetése,
 • társasházra beérkező számláinak nyilvántartása, és fizetési határidőn belül történő utalása,
 • közművekkel való kapcsolattartás,
 • negyedévente fizetési felszólítás küldése (a legalább 3 havi közös költség tartozást felhalmozók részére),
 • közös költség hátralék behajtása (ügyvéd, vagy behajtó cég bevonásával),
 • éves beszámoló elkészítése (minden év május 31-ig, vagy az SZMSZ-ben előírt időpontig),
 • éves költségvetés elkészítése (minden év május 31-ig, vagy az SZMSZ-ben előírt időpontig,
 • szükségszerű munkálatok (javítás) kiviteleztetése,
 • felújítási munkálatok megtervezése, munka kiviteleztetése (amennyiben a társasház igényli műszaki ellenőrt bízunk meg, aki külön díjazásért végzi a nagyobb felújítási munkálatok ellenőrzését, és a műszaki átvételt),
 • pályázati lehetőségek figyelése, pályázatokon való részvétel (sikerdíjas pályázatíró cég bevonásával),
 • munkáltatói jogok gyakorlása, munkabér elszámolása, bérszámfejtés.

Igény esetén vállaljuk az ingatlanok stratégiai tervének elkészítését a hosszútávú gazdaságos üzemeltétés és a folyamatos felújítás, fejlesztés érdekében.